Ngày 06/04/2023 vừa qua, các cán bộ của Dự án Giảm thiểu Ô nhiễm do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ đã đến làm việc tại văn phòng DLCorp trong khuôn khổ sáng kiến “Giảm thiểu ô nhiễm không khí do hoạt động đốt mở và các tác động tiêu cực đến hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng” được Liên danh Trung tâm Môi trường và Phát triển Cộng đồng (CECOD), Trung tâm Phát triển Năng lực Cộng đồng Nhân văn (Nhân văn) và Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L (DLCorp). Sáng kiến này là một trong sáu sáng kiến giảm thiểu ô nhiễm môi trường của Dự án Giảm thiểu Ô nhiễm đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường và Winrock International phối hợp quản lý thực hiện.

Trong chuyến tham quan, đại diện của Winrock đã được giới thiệu sơ bộ về các loại thiết bị giám sát chất lượng không khí trong nhà và ngoài trời của DLCorp. Các thiết bị này nhằm mục tiêu theo dõi, đánh giá chất lượng không khí, phục vụ cho việc cảnh báo và can thiệp kịp thời nhằm đảm bảo chất lượng không khí.
Trong buổi làm việc, Winrock International và DLCorp đã trao đổi chuyên sâu về các giải pháp đo lường, giám sát và giảm thiểu ô nhiễm không khí, cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện các dự án liên quan đến lĩnh vực này. Đây là một cơ hội quan trọng để hai bên học hỏi và cùng nhau tìm ra những giải pháp mới nhất để áp dụng trong Sáng kiến giảm thiểu ô nhiễm do đốt mở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button