HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ GIỮA NĂM TÀI CHÍNH 2023: DỰ ÁN GIẢM THIỂU Ô NHIỄM DO USAID TÀI TRỢ
📌 Từ ngày 18 – 19/04/2023, Dự án Giảm thiểu Ô nhiễm do USAID tài trợ đã tổ chức Hội thảo Đánh giá giữa năm tài chính 2023 nhằm cùng các đơn vị thực hiện và đối tác Dự án nhìn lại các hoạt động đã được triển khai trong 6 tháng đầu năm, hiệu quả của các hỗ trợ từ phía Winrock đối với việc thực hiện các sáng kiến; đồng thời thảo luận, trao đổi về các giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện Dự án trong 6 tháng tiếp theo.
📌 Trong bài phát biểu khai mạc, ông Hoàng Văn Thức, Cục trưởng Cục Kiểm soát Ô nhiễm, Bộ Tài nguyên và Môi trường một lần nữa thể hiện sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ đối với việc triển khai Dự án. TS. Thức bày tỏ sự đánh giá cao với việc Dự án đã xác định được các chủ đề cho các sáng kiến và lựa chọn được các Tổ chức nòng cốt (TCNC) phù hợp để triển khai các sáng kiến này.
📌 Ông Nguyễn Đức Dương, đại diện USAID cho biết USAID đánh giá cao việc triển khai thành công một các Dự án, đồng thời nhấn mạnh sự quan tâm của USAID với các chủ đề của các sáng kiến, đặc biệt là các vấn đề về ô nhiễm không khí và đề xuất việc tăng cường tham khảo học hỏi các kinh nghiệm, bài học quốc tế để triển khai Dự án hiệu quả tại Việt Nam.
📌 Trong bối cảnh Dự án đã hoàn thành giai đoạn Khám phá, đã xác định được sáu chủ đề ô nhiễm ưu tiên và các TCNC thực hiện các chủ đề này, cũng như đã triển khai một số hoạt động thực hiện các sáng kiến, Hội thảo Đánh giá giữa năm có ý nghĩa rất quan trọng, giúp Dự án và các TCNC nhìn nhận lại các thuận lợi và thách thức trong thời gian đầu triển khai các sáng kiến, từ đó xác định giải pháp phù hợp cho việc thực hiện các hoạt động tiếp theo, đặc biệt là chia sẻ các cơ hội hợp tác và đẩy mạnh kết nối giữa các tổ chức trong việc thực hiện sáu sáng kiến.

———
Sáng kiến “Giảm thiểu ô nhiễm không khí do hoạt động đốt mở từ đó giảm các tác động tiêu cực đến hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng” được thực hiện bởi Liên danh DLCorp, CECOD và Nhân văn. Sáng kiến này là một trong sáu sáng kiến giảm thiểu ô nhiễm môi trường của Dự án Giảm thiểu Ô nhiễm do USAID tài trợ và đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường và Winrock International phối hợp quản lý thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button