PAM Air API

Dữ liệu Chất lượng không khí đáng tin cậy

Ô nhiễm không khí không còn là “vô hình”

API Ảnh: Chất lượng không khí theo thời gian thực của PAM Air được trực quan hóa và hiển thị trực tiếp trên hệ thống hiển thị của đối tác như biển quảng cáo, màn hình công cộng, quảng cáo thang máy,…

API Dữ liệu: Dữ liệu chất lượng không khí có thể được kết nối trực tiếp với trang website, ứng dụng di động hoặc landing page của đối tác để tăng thêm giá trị nội dung và tăng tiện ích cho người dùng của họ.

User cases:

  • Tích hợp thông tin và dự báo chất lượng không khí vào trang web hoặc ứng dụng di động về thời tiết, khu đô thị, trường học, bệnh viện.
  • Thúc đẩy doanh số cho các thương hiệu khai thác câu chuyện về ô nhiễm không khí như máy điều hòa, máy lọc không khí, khẩu trang…
  • Đối với nhà nghiên cứu hoặc các tổ chức hoạt động về môi trường: bổ sung dữ liệu cho các nghiên cứu của họ và thêm số liệu bằng chứng giúp cộng đồng nâng cao nhận thức về môi trường