Cái nhìn trực quan về thực trạng chất lượng không khí

Bản tin Chất lượng không khí: Chúng tôi cam kết cung cấp tin tức và dự báo chất lượng không khí chính xác và chi tiết theo thời gian thực cho các phương tiện truyền thông và ứng dụng thời tiết

Báo cáo Chất lượng không khí: PAM Air phối hợp cùng các tổ chức môi trường và chuyên gia về dữ liệu để tạo ra báo cáo chất lượng không khí trực quan và dễ tiếp cận. Báo cáo sẽ giúp cộng đồng thấy được tổng quan cho đến chi tiết diễn biến chất lượng không khí tại từng khu vực theo từng khung giờ trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Đây cũng sẽ là nguồn tham khảo rất có ý nghĩa đối với các nhà quản lý, các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu để tìm ra giải pháp cải thiện chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng