PAM Air luôn trung thành với sứ mệnh nâng cao nhận thức cộng đồng về chất lượng không khí, khuyến khích mọi người điều chỉnh lại những hành vi gây hại tới môi trường nhằm hướng tới cuộc sống chất lượng hơn.

Là một phần thuộc hệ sinh thái IoT (Internet of Things) của chúng tôi, ứng dụng di động PAM Air cập nhật dữ liệu chất lượng không khí theo thời gian thực được thu thập từ hơn 400 điểm đo trên khắp 63 tỉnh thành.

Với ứng dụng PAM Air, bạn không chỉ được cung cấp thông tin chi tiết về chất lượng không khí tại một khu vực nhất định mà còn được trang bị kiến thức để có thể bảo vệ và nâng cao sức khỏe tốt nhất trong những tình huống đó.