Năm 2019, PAM Air vinh dự trở thành một Én Xanh – danh hiệu dành cho những sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng. 

Về Giải thưởng Én Xanh

Én Xanh là chương trình quốc gia đầu tiên nhằm tìm kiếm và tôn vinh các sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng. Với thông điệp “Kinh doanh vì cộng đồng nhân văn và phát triển bền vững”, Én Xanh góp phần thúc đẩy, lan tỏa tinh thần cùng những giải pháp kinh doanh tiên phong giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường.

PAM Air – Vinh dự trở thành một Én Xanh

Với những đóng góp cho bầu không khí Việt Nam trong suốt năm 2019, danh hiệu Én Xanh là một sự công nhận và động lực lớn cho PAM Air tiếp tục với sứ mệnh phục vụ cộng đồng của mình

Call Now Button