2019 là một năm mà câu chuyện về ô nhiễm không khí được bùng nổ và tiếp cận tới nhiều đối tượng quan tâm đến vấn đề sức khỏe trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.

Tuy nhiên, với thực trạng quá ít trạm quan trắc và giám sát không khí tại Việt nam, thông tin về ô nhiễm không khí đến với người dân phần nào còn hạn chế.
Trước thực trạng ấy, nhãn hàng Lifebuoy thuộc Unilever và PAM Air đã hợp tác và phát triển mạng lưới điểm đo chất lượng không khí tại nhiều khu vực đông dân cư tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành.


Hợp tác đã phần nào giúp đưa thông tin về ô nhiễm không khí và những cách bảo vệ sức khỏe cộng đồng khỏi ô nhiễm không khí được truyền đạt một cách trực quan và dễ tiếp cận tới người dân lân cận

Call Now Button