Dự án Không khí sạch – Thành phố xanh của USAID hướng đến giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí và tác động của ô nhiễm không khí tới sức khỏe tại thành phố Hà Nội thông qua huy động mạng lưới các đối tác địa phương (bao gồm thanh niên, các trường học, các cộng đồng, tổ chức xã hội và dân sự, doanh nghiệp và chính quyền) để vận động chính sách và cùng hành động vì một bầu không khí trong lành hơn.

Nội dung hợp tác bao gồm:

  • Phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ô nhiễm không khí, đưa ra những cảnh báo về những ảnh hưởng, tác động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe người dân, người tham gia giao thông.
  • Kêu gọi, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc tài trợ, đóng góp và mở rộng mạng lưới thiết bị cảm biến theo dõi chất lượng không khí đến từng địa phương trên toàn quốc.
  • Từ những thông tin quan trắc về không khí, với những phân tích đánh giá về chất lượng không khí của các chuyên gia giúp các cơ quan quản lý môi trường có những biện pháp, chính sách quản lý ô nhiễm không khí phù hợp.
  • Thông tin các vấn đề liên quan đến chất lượng không khí (chỉ số trung bình về chất lượng AQI, độ ẩm, nhiệt độ tại các tỉnh thành, những chỉ dẫn, khuyến cáo đối với người tham gia giao thông về những biện pháp bảo vệ sức khỏe…).
Call Now Button