Ngày 1/12/2021, báo cáo ‘Hiện trạng bụi PM2.5 ở Việt Nam giai đoạn 2019-2020 sử dụng dữ liệu đa nguồn” đã đưa ra một bức tranh đầy đủ hơn về ô nhiễm không khí cả về không gian và thời gian.

Đây là báo cáo đầu tiên cung cấp thông tin hiện trạng bụi PM2.5 không chỉ tại Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh mà của tất cả 63 tỉnh/thành phố, với dữ liệu được tổng hợp và phân tích từ trạm quan trắc tiêu chuẩn, thiết bị cảm biến tới dữ liệu vệ tinh. Bao gồm dữ liệu từ 50/300 điểm đo PAM Air

Phóng sự ngắn về tình trạng ô nhiễm không khí trong chương trình “Việt Nam hôm nay” ngày 02/12/2021 cùng VTV

👉 Theo ghi nhận từ VTV, năm nay là năm đầu tiên Việt Nam công bố báo cáo hiện trạng bụi mịn PM2.5 từ dữ liệu đa nguồn, trong đó có nguồn dữ liệu từ Mạng lưới PAM Air.

👉 Phóng sự cũng đề cập tới sự hữu ích của dữ liệu từ cảm biến chi phí thấp, trong đó có dữ liệu từ PAM Air trong việc bổ sung nguồn thông tin về chất lượng không khí trên cả nước.

👉 Sẽ rất sớm thôi, với sự hợp tác của nhiều đơn vị trong và ngoài nước, từ cả nguồn dữ liệu từ trạm chuẩn, cảm biến chi phí thấp và dữ liệu vệ tinh, hy vọng sẽ có thể đưa ra được dự báo về chất lượng khí hàng ngày trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Vì ô nhiễm không khí cũng như các vấn đề về thời tiết và thiên tai có thể ảnh hưởng tới tất cả mọi người, mọi ngành nghề và là vấn đề không phải của riêng ai.

Call Now Button