Để hình thành mạng lưới theo dõi chất lượng không khí dày đặc tại 63 tỉnh thành, PAM Air và Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã hợp tác triển khai lắp đặt hệ thống thiết bị đo chất lượng không khí PAM Air tại nhiều thư viện trên cả nước.

Kinh phí của chương trình được tài trợ 100% bởi Công ty D&L bao gồm: Thiết bị, khảo sát, lắp đặt, đào tạo, vận hành, hỗ trợ kỹ thuật.

Đây là nội dung nằm trong chương trình “Khoa học công dân – Citizen Science” do Công ty D&L, Trung tâm Sống và Học tập vì môi trường và Cộng đồng cùng một số viện nghiên cứu triển khai nhằm phát triển mạng lưới theo dõi chất lượng không khí PAM Air trên lãnh thổ Việt Nam.

Call Now Button