Trung tâm sống và học tập vì môi trường – Live&learn là tổ chức phi lợi nhuận với cam kết xây dựng, thúc đẩy nhận thức và hành động của cộng đồng về phát triển bền vững và trách nhiệm với môi trường sống thông qua các hoạt động giáo dục, đối thoại.

Live & Learn xây dựng năng lực cho cộng đồng và kết hợp với chính họ để giúp họ giải quyết các vấn đề phát triển và bảo vệ tài nguyên môi trường tại địa phương.

Ngay trong giai đoạn hình thành và phát triển, PAM Air vinh dự được hợp tác cùng Live & Learn và các tổ chức NGO, viện nghiên cứu và trường học trong chương trình khoa học công dân (Citizen Science) thu hút sự tham gia của cộng đồng cùng tìm hiểu, phát hiện vấn đề và xây dựng hành động vì không khí sạch. Citizen Science khuyến khích người dân sử dụng các thiết bị cảm biến, tham gia mạng lưới quan trắc chất lượng không khí và sử dụng các website hay ứng dụng thông minh kèm theo của các nhà cung cấp. Mục đích của Citizen Science là cùng người dân:

  • Xây dựng và phát triển các ứng dụng miễn phí với các tính năng khác nhau để người dân có thể theo dõi CLKK, được cảnh báo ONKK, chia sẻ các hoạt động xanh bảo vệ môi trường, hoặc có thể thông báo cho chính quyền địa phương về các hoạt động gây ONKK
  • Thực hiện các chương trình khoa học công dân để nâng cao nhận thức, hỗ trợ thông tin cho cộng đồng
  • Cung cấp thông tin tham khảo để hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học và quản lý nhà nước Nghiên cứu phát triển công nghệ và giải pháp mới phục vụ công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ không khí và chống biến đổi khí hậu.
  • Để biết thêm thông tin, truy cập: https://khisachtroixanh.com/gioi-thieu-2/

Chương trình thuộc khuôn khổ dự án Không khí sạch – Thành phố xanh được thực hiện bởi Mạng lưới Thế Hệ Xanh và Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) dưới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Call Now Button