PAM Air hợp tác với Live&Learn và các tổ chức NGO, viện nghiên cứu và trường học khác trong chương trình khoa học công dân (citizen science) thu hút sự tham gia của cộng đồng cùng tìm hiểu, phát hiện vấn đề và xây dựng hành động vì không khí sạch. Citizen Science khuyến khích người dân sử dụng các máy đo chi phí thấp, tham gia mạng lưới quan trắc chất lượng không khí và sử dụng các website hay ứng dụng thông minh kèm theo của các nhà cung cấp.

Mục đích của Citizen Science là cùng người dân:

  • Tìm hiểu và nâng cao nhận thức về ô nhiễm không khí;
  • Cảnh báo nguy cơ ô nhiễm không khí với các nhóm nhạy cảm (trẻ em, phụ nữ có thai, người già và người có bệnh về hô hấp, tim mạch);
  • Bổ sung thông tin quan trắc giúp các cơ quan chức năng quản lý môi trường hiệu quả
  • Nghiên cứu: Một mạng lưới các cảm biến không khí được sử dụng để đo sự biến đổi vật chất hạt trong toàn thành phố

Để biết thêm thông tin, truy cập: https://khisachtroixanh.com/gioi-thieu-2/

Chương trình thuộc khuôn khổ dự án Không khí sạch – Thành phố xanh được thực hiện bởi Mạng lưới Thế Hệ Xanh và Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) dưới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).