Đồng hành cùng các thương hiệu khai thác câu chuyện về chủ đề Chất lượng không khí.

Định hướng và tư vấn đối tác thực hiện các hoạt động tiếp thị trong suốt hành trình của khách hàng

 

  • Xây dựng chân dung khách hàng, giúp nhãn hàng giáo dục thị trường
  • Tư vấn đối tác chứng minh ưu thế riêng biệt (USP)
  • Tư vấn dịch vụ chăm sóc sau mua hàng