Cộng đồng đang ngày càng quan tâm đến các vấn đề chất lượng không khí. Đây là một cơ hội tốt để các doanh nghiệp và nhà sản xuất sản phẩm về không khí như điều hòa nhiệt độ, máy lọc không khí,… quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng.

 

Với nền tảng công nghệ cao và kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát & cung cấp dữ liệu chất lượng không khí, PAM Air có thể đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện các buổi thử nghiệm, đánh giá và minh chứng trực quan về hiệu quả hoạt động của sản phẩm.