THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NGỪNG HỢP TÁC GIỮA MẠNG LƯỚI THEO DÕI CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ PAM AIR VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THỜI TIẾT WEATHERPLUS

Mạng lưới theo dõi chất lượng không khí PAM Air – Công ty cổ phần tư vấn và tích hợp công nghệ D&L (sau đây gọi tắt là PAM Air) xin trân trọng thông báo: Thỏa thuận hợp tác giữa PAM Air và Công ty cổ phần giải pháp thời tiết WeatherPlus (sau đây gọi là WeatherPlus) đã được 2 bên đồng ý kết thúc ngày 31/01/2021.

Do vậy, kể từ ngày 01/02/2021, WeatherPlus sẽ không được sử dụng các thông tin chất lượng không khí từ PAM Air cho các hoạt động sản xuất và kinh doanh của mình. PAM Air không có bất kỳ trách nhiệm với thông tin chất lượng không khí do WeatherPlus cung cấp.

Tất cả thông tin về Chất lượng không khí do PAM Air cung cấp được coi là tài sản của PAM Air. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng, hợp tác vui lòng liên hệ:

Ms. Hà Thanh Hương – Quản lý dự án PAM Air

Địa chỉ: PAM Building – 23 Ô Chơ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Email: [email protected]

Điện thoại: (+84) 975 827 063