01

Thiết bị ngoài trời PAS-OA320

Thiết bị PAS-OA320 là thiết bị chuyên dụng đo chất lượng không khí ngoài trời với khả năng chịu được nhiều điều kiện thời tiết cũng như dễ dàng trong hoạt động bảo trì. PAS-OA320 có chất lượng cao, đáng tin cậy, hiệu năng cao và tiêu thụ điện năng thấp. Thiết bị phù hợp với các mục đích sử dụng: trạm quan trắc khí có giá thành thấp lắp đặt quan trắc khí xung quanh.

Các chỉ số chất lượng mà PAS-OA320 có thể giám sát được bao gồm

Nhiệt độ (°C)

Độ ẩm (%)

Bụi PM 2.5 (µg/m³)

02

Thiết bị ngoài trời PAS-OA318

Thiết bị PAS-OA318 là thiết bị chuyên dụng đo chất lượng không khí ngoài trời với chi phí thấp. Thiết bị phù hợp với các mục đích sử dụng: là điểm đo chất lượng không khí cục bộ với chi phí thấp phục vụ quan trắc không khí xung quanh khu vực lắp đặt..
 
PAS-OA318 theo dõi các chỉ số
 

Nhiệt độ (°C)

Độ ẩm (%)

Bụi PM 2.5 (µg/m³)

03

Thiết bị theo dõi CLKK ngoài trời chuyên dụng PAS-OA920

Thiết bị giám sát chất lượng không khí đa chỉ tiêu PAS-OA920 đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng về giám sát theo thời gian thực các chỉ số chất lượng không khí và chỉ số khí tượng. Thiết bị được sản xuất phù hợp với mọi điều kiện khắc nghiệt và được ứng dụng trong các môi trường khác nhau

04

Thiết bị giám sát môi trường không khí
trong nhà PAS-IA620

Thiết bị theo dõi chất lượng không khí thông minh PAS-IA620 giúp bạn theo dõi chất lượng không khí trong môi trường kín như trong nhà, văn phòng và đưa ra các cảnh báo tức thoài dựa trên đèn hiệu thiết bị.

Nhiệt độ (°C)

Độ ẩm (%)

Bụi PM 2.5 (µg/m³)

Bụi PM 10 (µg/m³)

CO₂