Trong tháng 12/2019, mạng lưới điểm đo của PAM Air đã được hỗ trợ mở rộng tại nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thông qua tài trợ chi phí lắp đặt thiết bị từ Tập đoàn Sơn JOTON.

Tại thời điểm này, đây có thể nói là một bước tiến lớn của Mạng lưới Chất lượng không khí PAM Air trong việc mở rộng mạng lưới điểm đo tại khu vực Miền Nam nói chung với thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Từ hợp tác phát triển này, không chỉ người dân Hà Nội mà cả người dân Hồ Chí Minh có thể chủ động theo dõi chất lượng không khí tại nhiều nơi trên địa bàn Thành phố.