Thiết bị giám sát chất lượng không khí

Các sản phẩm thiết bị theo dõi và giám sát Chất lượng không khí của PAM Air có thể ứng dụng cho nhiều đối tượng và nhu cầu sử dụng khác nhau của đối tác và người dùng.

Tất cả các thiết bị theo dõi chất lượng không khí đều do PAM Air nghiên cứu và phát triển cũng như tuân thủ các quy trình về đảm bảo chất lượng thiết bị trước khi ứng dụng trong môi trường thực tế.

Chi tiết

Phần mềm và nền tảng

Toàn bộ hệ thống ứng dụng PAM Air được xây dựng theo kiến trúc Cloud (điện toán đám mây nhiều lớp) phục vụ cho hoạt động vận hành và tích hợp của mạng lưới chất lượng không khí PAM Air.

Hiện nay, thông tin từ mạng lưới CLKK PAM Air được cung cấp cho cộng đồng theo nhiều hình thức:

  • Chức năng Livemap trên trang pamair.org
  • Ứng dụng PAM Air trên điện thoại di động nền tảng iOS và Android
  • Các dịch vụ dữ liệu cho các bên thứ ba khai thác và hiển thị trên các ứng dụng khác nhau.