Bảo vệ môi trường cho cuộc sống tương lai là một trong những mục tiêu hàng đầu của PAM Air.

Chúng tôi đã kết hợp với hệ thống nhiều trường mầm non trên cả nước lắp đặt hệ thống theo dõi chất lượng không khí và xây dựng nội dung chương trình đào tạo về ảnh hưởng của chất lượng môi trường không khí cho học sinh và giáo viên.

Về lâu dài, việc có hệ thống theo dõi chất lượng không khí và các hoạt động thực tế trong nội dung giáo dục giúp các giáo viên và các em có thể chủ động phòng tránh, lan tỏa và có ý thức trong bảo vệ môi trường xung quanh mình, là cơ sở nền tảng của việc tạo ra các cư dân thông minh và hiện đại cho cuộc sống tương lai.

Kinh phí của chương trình được tài trợ 100% bởi Công ty D&L bao gồm: Thiết bị, khảo sát, lắp đặt, đào tạo, vận hành, hỗ trợ kỹ thuật.

Đây là nội dung nằm trong chương trình “Khoa học công dân – Citizen Science” do Công ty D&L, Trung tâm Sống và Học tập vì môi trường và Cộng đồng cùng một số viện nghiên cứu triển khai nhằm phát triển mạng lưới theo dõi chất lượng không khí PAM Air trên lãnh thổ Việt Nam.