01

Thiết bị ngoài trời PAS-OA320

Thiết bị PAS-OA320 là thiết bị chuyên dụng đo chất lượng không khí ngoài trời với khả năng chịu được nhiều điều kiện thời tiết cũng như dễ dàng trong hoạt động bảo trì. PAS-OA320 có chất lượng cao, đáng tin cậy, hiệu năng cao và tiêu thụ điện năng thấp. Thiết bị phù hợp với các mục đích sử dụng: trạm quan trắc khí có giá thành thấp lắp đặt quan trắc khí xung quanh.

Các chỉ số chất lượng mà PAS-OA320 có thể giám sát được bao gồm

Nhiệt độ (°C)

Độ ẩm (%)

Bụi PM 2.5 (µg/m³)

Chi tiết

02

Thiết bị ngoài trời PAS-OA320

Thiết bị PAS-OA320 là thiết bị chuyên dụng đo chất lượng không khí ngoài trời với khả năng chịu được nhiều điều kiện thời tiết cũng như dễ dàng trong hoạt động bảo trì. PAS-OA320 có chất lượng cao, đáng tin cậy, hiệu năng cao và tiêu thụ điện năng thấp. Thiết bị phù hợp với các mục đích sử dụng: trạm quan trắc khí có giá thành thấp lắp đặt quan trắc khí xung quanh.

Các chỉ số chất lượng mà PAS-OA320 có thể giám sát được bao gồm

Nhiệt độ (°C)

Độ ẩm (%)

Bụi PM 2.5 (µg/m³)

Chi tiết

03

Thiết bị theo dõi CLKK ngoài trời chuyên dụng PAS-OA920

Thiết bị quan trắc chất lượng không khí đa chỉ tiêu PAS-OA920 đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng về giám sát theo thời gian thực các chỉ số chất lượng không khí và chỉ số khí tượng. Thiết bị được sản xuất phù hợp với mọi điều kiện khắc nghiệt và được ứng dụng trong các môi trường khác nhau

Chi tiết

Áp dụng trong các môi trường

Công trình xây dựng

Công trình xây dựng

Công trình xây dựng

Công trình xây dựng

Công trình xây dựng

Công trình xây dựng

Các chỉ số giám sát

Bụi PM 2.5 (µg/m³)

Bụi PM 2.5 (µg/m³)

Bụi PM 2.5 (µg/m³)

Bụi PM 2.5 (µg/m³)

Bụi PM 2.5 (µg/m³)

Bụi PM 2.5 (µg/m³)

Bụi PM 2.5 (µg/m³)

Bụi PM 2.5 (µg/m³)

Bụi PM 2.5 (µg/m³)

04

Thiết bị ngoài trời PAS-OA320

Thiết bị PAS-OA320 là thiết bị chuyên dụng đo chất lượng không khí ngoài trời với khả năng chịu được nhiều điều kiện thời tiết cũng như dễ dàng trong hoạt động bảo trì. PAS-OA320 có chất lượng cao, đáng tin cậy, hiệu năng cao và tiêu thụ điện năng thấp. Thiết bị phù hợp với các mục đích sử dụng: trạm quan trắc khí có giá thành thấp lắp đặt quan trắc khí xung quanh.

Các chỉ số chất lượng mà PAS-OA320 có thể giám sát được bao gồm

Nhiệt độ (°C)

Độ ẩm (%)

Bụi PM 2.5 (µg/m³)

Bụi PM 2.5 (µg/m³)

Bụi PM 2.5 (µg/m³)

Chi tiết