Chính thức đi vào hoạt động ngày 10/04/2019 tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Internet vạn vật (IoT Innovation Hub) đã và đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nhân lực và hỗ trợ công tác nghiên cứu và phát triển cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp tư nhân và các đơn vị nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc nói chung và Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Internet vạn vật (IoT Innovation Hub) nói riêng đã đồng hành đưa mạng lưới PAM Air tiếp cận với nhiều người hơn, đặc biệt là đối tượng quan tâm đến công nghệ, CNTT và sáng tạo.

IoT Innovation Hub do Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập đặt tại Khu Công nghệ cao hòa Lạc và có sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức khoa học công nghệ khác như: Ericsson, Viettel, VNPT Technology, Đại học FPT, FPT Software, VinSmart, ABB, Trung tâm ươm doanh nghiệp công nghệ cao HBI, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ – Sở KH&CN Hà Nội, Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện công nghệ thông tin – Đại học Bách Khoa Hà Nội… Hiện nay, Viettel và VNPT đã bật thử nghiệm các cột phát sóng 5G tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc phục vụ hoạt động nghiên cứu và thử nghiệm ứng dụng NB-IoT tại IoT Innovation Hub.