Hệ sinh thái

Ecosystem

Các giải pháp thông minh của D&L được tập trung nghiên cứu, thiết kế và phát triển từ năm 2015 với tên gọi là nền tảng hệ sinh thái PAM ECOSYSTEM. Các giải pháp thông minh được thực hiện phát triển đồng bộ từ các thiết bị thông minh, các giải pháp chạy trên nền Clouds (điện toán đám mây) đến những hệ thống thực tế hoạt động trong lĩnh vực Môi trường, Giáo dục, Công nghệ theo mục tiêu phát triển của công ty cũng như cung cấp các giải pháp có giá trị cho xã hội và cộng đồng.

Cho đến nay, công ty đã triển khai các hệ thống và giải pháp độc lập cho từng lĩnh vực cụ thể với một định hướng chung là bộ giải pháp toàn diện phục vụ cho cộng đồng và công dân của thành phố thông minh

PAM Air

Giải pháp quan trắc không khí được xây dựng phục vụ mục đích cung cấp một hệ thống toàn diện từ thiết bị, giải pháp đến dịch vụ trong hoạt động theo dõi chất lượng không khí xung quanh, khí thải cho các nhà máy, khu công nghiệp, đô thị thông minh hay thành phố thông minh.

PAM Library

Giải pháp quản lý hạ tầng thư viện thông minh đem đến sự chủ động và thuận tiện trong việc vận hành một cách chủ động, đồng bộ và thông minh cho các cơ sở hạ tầng thư viện khi triển khai hay tích hợp các trang thiết bị thông minh như cửa ra vào, camera, các loại cảm biến môi trường trong nhà, phòng họp … Từ năm 2019, các chức năng về quản lý hạ tầng thông minh cho thư viện đã được đóng gói thành một phần trong tổng thể bộ giải pháp L’ima – Giải pháp thư viện thông minh.

PAM City

Thành phố thông minh không phải là một giải pháp độc lập mà là một nền tảng kết hợp giữa các công nghệ hiện đại với các phương thức giao tiếp để cung cấp mạng lưới thông minh nhằm nâng cao chất lượng sống và dịch vụ của công dân trong thành phố.

Việc xây dựng thành phố thông minh tạo ra các giá trị bền vững cho cộng đồng như tối ưu sử dụng năng lượng, giảm thiểu tắc đường, nâng cao chất lượng không khí, môi trường sống hay giải quyết các bài toán cụ thể hiện nay.

PAM Home

PAM Home là giải pháp tập trung vào chăm sóc cuộc sống và sức khoẻ trong môi trường trong nhà cũng như các hoạt động thường nhật của gia đình. PAM Home được thiết kế với tính bảo mật cao cũng như các tiện ích cho một hộ gia đình có nhu cầu trải nghiệm cuộc sống số với các thiết bị và dịch vụ thông minh.

Toàn bộ thiết bị thông minh, giải pháp và dữ liệu của PAM Home được vận hành qua môi trường Cloud (điện toán đám mây) và hoàn toàn được xây dựng, phát triển tại Việt Nam.

PAM Garden

PAM Garden là giải pháp đồng bộ gồm thiết bị và phần mềm phục vụ nhu cầu theo dõi điều kiện trồng trọt và điều khiển tưới tiêu tự động bằng ứng dụng di động cho vườn cây hộ gia đình hay ứng dụng trong các trang trại nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất và đảm bảo chất lượng sản phẩm với độ chính xác cao.

PAM Water

PAM Water tập trung vào các loại hình quan trắc, phân tích và đánh giá nguồn tài nguyên nước theo thời gian thực cho các nhu cầu đa dạng bao gồm quan trắc nước mặt, nước sạch, nước thải, độ mặn trong nước, kim loại nặng trong nước hay các độc tố trong nước.